Test period

GPS pracenje test period

Ušteda goriva

  • Ušteda kroz efikasnu evidenciju
  • Ušteda kroz maksimalno iskorišćenje radnog vremena uz kontrolu resursa
  • Ušteda u potrošnji goriva

Opširnije...

 
GPS traker VT800 - uredjaj za satelitsko praćenje vozila
VT600X GPS traker

VT600X je kompaktan mobilni uređaj predviđen za ugradnju u bilo koje motorno vozilo, radnu mašinu ili plovilo. Uređaj je pouzdan u radu i u ekstremnim temperaturnim uslovima (-25°C do +70°C).  Radni napon uređaja je 9V DC do 35V DC.

Uređaj poseduje:

  • dva digitalna ulaza pogodna za priključenje senzora za vrata ili rezervoara za gorivo. Moguće je priključiti i senzor za detekciju nivoa temperature pogodan za auto hladnjače.
  • dva digitalna izlaza predviđenih za kontrolu rada motora, dotoka goriva ili nekih drugih električnih uređaja u vozilu ili radnoj mašini.

Ključne funkcije:

Panik taster: Uslučaju opasnosti moguće je poslati hitan alarm iz vozila na monitoring centar ili slanjem SMS poruke na mobilni telefon.

Rezervno napajanje: Uređaj poseduje internu Li-Ion bateriju koja mu obezbeđuje rad i do 12h u slučaju kada je isključen akomulator sa vozila.

Isključenje motora: U slučaju potrebe u nekoj vanrednoj situaciji postoji mogućnost da ovlašćeno lice, preko softvera pošalje komandu za trenutno gašenje motora vozila.

Geo ograda: Na osnovu unapred programiranih podataka o geo ogradi uređaj može poslati obaveštenje o narušavanju geo ograde. Obaveštenje se šalje na system za praćenje ili na mobilni telefon putem sms-a.

SMS obaveštenja: Putem SMS obaveštenje moguće je u realnom vremenu dobiti informaciju o statusu: rada motora, statusu čepa rezervoara,statusu vrata, statusu napajanja uređaja, status alarma brzine, status Geo ograde)

Status motora: Mogućnost praćenja i analiziranja podataka o radu motora ( Status motora upaljen/ugašen,vreme rada motora ,GPS pzicija pljenja I gašenja motora)

Status poklopaca rezervoara: Praćenje i analiza otvaranja /zatvaranja poklopca rezervoara za gorivo (opciono,potreban sensor za za čep rezervoara).

Status vrata: Praćenje i analiza otvaranja /zatvaranja tovarnog prostora ili nekog drugog prostora  na vozilu (opciono,potreban sensor za vrata).

Audio monitoring: Na uredjaj se može povezati mikrofon, kako bi se ovlašćenom licu omogućio audio monitoring vozila.


Interna memorija: Kada se GPS traker diskonektuje sa sistema (usled slabog GPRS signala) podaci o poziciji se snimaju na internu memoriju. Nakon uspostavljanja veze sa GPRS sistemom, snimljeni podaci o poziciji se prebacuju na sistem, tako da je zabeležena pozicija uredjaja i kada je bio van sistema.

NOVO U PONUDI

GPS PROTEC sistem za praćenje od sada ima podršku za za mobilne telefone i PDA uređaje sa andoid i IOS, operativnim sistemom.

Podrska za adroid i ios