Test period

GPS pracenje test period

Ušteda goriva

 • Ušteda kroz efikasnu evidenciju
 • Ušteda kroz maksimalno iskorišćenje radnog vremena uz kontrolu resursa
 • Ušteda u potrošnji goriva

Opširnije...

 
Softver za praćenjeKorisnik
GPS PROTEC softvera u bilo kom trenutku pomoću računara sa internet konekcijom, koristeći korisničko ime i lozinku može pristupiti web stranici za praćenje vozila. Na elektronskoj karti koja se nalazi na web stranici za praćenje se prikazuju podaci za sva  vozila koja se kreću nekom rutom u realnom vremenu i mogu se prikazati svi podaci koji su pristizali 6 meseci unazad.

Korisnik može proveriti trenutnu poziciju svih vozila na elektronskoj karti, pratiti njihovo kretanje, ili može nakon izbora vozila za period koji odredi, pregledati rutu kretanja, brzinu, pređenu kilometražu, vreme vožnje, dužinu pauza itd.. Možete programirati različita područja vezana za geografske kordinate i dobijati izveštaje o ulasku ili izlasku nekog vozila iz označenog područja (geo ograda)

Pored osnovnih parametara, brzine, smera kretanja i tačne pozicije, softver ima mogućnost prikazivanja više različitih statusa, koje GPS uređaj može da detektuje u vozilu, a to su nivo napona akumulatora, detekciju otvaranja - zatvranja vrata, teretnog prostora, putničkog prostora, poklopca rezervoara za gorivo, aktiviranje panik tastera u slučaju opasnosti, kao i posebno definisanih ulaza za detekciju nivoa goriva , temperature

GPS PROTEC softver ima mogućnost prikaza raznih izveštaja koji su bitni za praćenje vozila . Bitni izveštaji koje softver može da prikaže : izveštaj o ruti kretanja zadnjih 180 dana, izvestaj o pređenoj kilometraži vozila, izveštaj o vemenu parkiranja vozila, izvestaj o radnim satima vozila, alarm prevelike brzine,
izveštaj o korišćenju vozila van radnog vremena grafički prikaz brzine I potrošnje goriva

Softver izveštaje prikazuje u WORD, EXCEL i HTML formatu.

Prilikom logovanja na  GPS PROTEC softver moguć je odabir tri jezika ( srpski, engleski) ukoliko korisnik ima potrebu za nekim drugim jezikom moguć je prevod na bilo koji od svetskih jezika.

Mogućnosti softvera:

 • Praćenje u realnom vremenu
 • Lociranje vozila
 • Snimak pređene rute
 • Podržava Gogle map,Gogle earth
 • Pokazivač pravca kretanja
 • Dojava alarma na mobilni telefon putem SMS-a
 • Postavka geo ograde
 • Kompletni izveštaji (brzina, pređeni kilometri, vreme stajanja, hitan alarm, nivo goriva ,otvaranje rezervoara, alarm prevelike brzine ...)
 • Identifikacija vozača
 • Kamera u vozilu
 • Svi izveštaji u Word,Excel-u i Html-u
 • Istorija svih podataka do 180 dana
 • Upravljanje radom motora vozila
 • Prekid i uspostava dotoka goriva
 
NOVO U PONUDI

GPS PROTEC sistem za praćenje od sada ima podršku za za mobilne telefone i PDA uređaje sa andoid i IOS, operativnim sistemom.

Podrska za adroid i ios